Κουτρούκης Θεόδωρος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1966. 

Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες, την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Δημόσια Ιστορία. Είναι Διδάκτωρ στην Οικον9ομική της Εργασίας με θέμα διατριβής: «Εργασιακές σχέσεις στις πολυεθνικές επιχειρήσεις: η εμπειρία των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργασίας»(2004). Χρημάτισε Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (2006), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2007) και υπήρξε υπότροφός του Ιδρύματος Προποντίς για έρευνα νέων μελών ΔΕΠ (2009-2010). 

Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. 

Δίδαξε σε πολλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Εργάζεται ως Αναπληρωτής Καθηγητής Εργασιακών Σχέσεων στο δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2014-) και ως Αξιολόγησής προγραμμάτων στα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας. Διετέλεσε μέλος του Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Αιγαίου (2009-2010) και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ (2020-22). 

Συνεργάσθηκε με επιχειρήσεις, οργανισμούς και συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, τον κοινωνικό διάλογο και τη συνδικαλιστική επιμόρφωση. Συμμετείχε σε ευρωπαϊκά δίκτυα ερευνητών, εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και σε δεκάδες συνέδρια για την αγορά εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις, την επαγγελματική εκπαίδευση, το συνδικαλισμό και τις διαπραγματεύσεις. 

Υπηρέτησε ως Μεσολαβητής ή/και Διαιτητής στον ΟΜΕΔ (1998-) και έχει χειριστεί δεκάδες υποθέσεις μεσολάβησης, διαιτησίας, δημοσίου διαλόγου και προσωπικού ασφαλείας. 

Είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων, όπως η International Labour and Employment Relations Association, η Ευρωπαϊκή Εταιρία Οικονομολόγων της Εργασίας, η Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Πολιτικής, κ.α.

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 14 βιβλία και πολλά άρθρα σε ελληνικά και ξένα ακαδημαϊκά περιοδικά αναφορικά με θέματα αγοράς εργασίας, ανθρώπινων πόρων, εργασιακών σχέσεων και διαπραγματεύσεων. 

Go to top