Κουτσιμπού Ελένη

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951.

Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (D.E.A.) α) στο Δημόσιο Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Paris II και β) στην Πολιτική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Paris Ι της Γαλλίας.

Γνωρίζει άριστα αγγλικά και γαλλικά και καλά γερμανικά.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ενασχόληση σε υποθέσεις εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων, δημοσίου δικαίου, φορολογικού, δημοσιοϋπαλληλικού κ.α., εκπαίδευσης, οργάνωσης νομικών προσώπων και υπηρεσιών κ.α.

Είναι νομικός σύμβουλος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιστημονικός συνεργάτης στον τομέα δημοσίου δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση και Δημόσιος Τομέας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διετέλεσε Γενική Γραμματέας Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού υποψηφιότητας και Προετοιμασίας Ολυμπιακών Αγώνων, Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας και Συνταγματικής Επιστήμης, Ειδικός συνεργάτης στο Νομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού για θέματα Δημοσίου και Εργατικού Δικαίου, Μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, Μέλος της επιστημονικής ομάδας σύνταξης εκπαιδευτικού υλικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Συνταγματικής Επιστήμης, Νομική σύμβουλος του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης Ενηλίκων, Επιστημονική συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου.

Ασχολείται ιδιαίτερα με θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων συνεργαζόμενη με Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, καθώς και με οργάνωση επιχειρήσεων και νομικών προσώπων. 

Έχει παρουσιάσει πολλές επιστημονικές μελέτες. 

Συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια για θέματα δημοσίου δικαίου, κοινωνικού διαλόγου, εργατικού δικαίου και επιχειρηματικής πολιτικής. 

Συμμετέχει σε πολλές επιστημονικές εταιρείες και σωματεία.

Go to top