Κ. ΦΛΩΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 2015

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΝΤΑΣ
με διακριτικό τίτλο ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Έτος: 
2 015
Πράξη Κατάθεσης: 
247/2015
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top