Μαυραγάνης Στρατής

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1973

Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με συστηματική ενασχόληση σε υποθέσεις Αστικού Δικαίου με εξειδίκευση στο Ατομικό και Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο. Έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις στα δικαστήρια, αποφάσεις των οποίων έχουν δημοσιευθεί επανειλημμένα σε νομικά περιοδικά (Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Επιθεώρηση Εργατικού δικαίου, Δίκαιο Επιχειρήσεων, Αρμενόπουλος, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ).

Πιστοποιημένος διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπαιδευθείς από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και πιστοποιημένος διαμεσολαβητής σε διεθνείς υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου (ADR – ODR).

Εκπαιδευτής κατάρτισης διαμεσολαβητών στο Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου και στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ).

Έχει σημαντική εμπειρία στην επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας, στην κατάρτιση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Κανονισμών Εργασίας, συμφωνιών Προσωπικού Ασφαλείας, στη διεξαγωγή Δημοσίου Διαλόγου και στην υποστήριξη προσφυγών στην Διαιτησία ως δικηγόρος.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αντικείμενο την τις εργασιακές σχέσεις και τις διαδικασίες μεσολάβησης και διαιτησίας.

Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων και μέλος της Επιτροπής Νομοθεσίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και είναι  μέλος της Εταιρίας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ).

Διετέλεσε Μεσολαβητής του ΟΜΕΔ από το 2008 έως το 2021.

Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

Go to top