Μουσικών Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου Κρήτης 2002

Περιγραφή: 

Δ.A. 57/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου - Κρήτης

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 9/10.12.2002)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top