Ξεναγών Ρόδου 2014

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.1.2014) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο

Έτος: 
2014
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. ΣΕΠΕ Δωδεκανήσου (Ρόδου) 1/31.5.2014)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top