Ξεναγών Ρόδου 2015

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.1.2015) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.

 

 

Έτος: 
2015
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Δωδεκανήσου (Ρόδου) 1/29.5.2015)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top