Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΕΟΤ 1998

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις υπηρεσίες αυτεπιστασίας του Ε.Ο.Τ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Έτος: 
1998
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:62/15.7.1998)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top