Ποιες ώρες θα μας βρείτε;

Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας λειτουργεί :

Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 17:00.

Για την διευκόλυνση των μερών (εργοδοτών - εργαζομένων) που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις κατά το στάδιο της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας, ο Οργανισμός παρατείνει το ωράριο λειτουργίας του πέραν του ανωτέρω.

Στις περιπτώσεις διεξαγωγής δημοσίου διαλόγου, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των υποθέσεων αυτών, ο Ο.ΜΕ.Δ. παρέχει τις υπηρεσίες του ακόμη και Σάββατο και Κυριακή.

Go to top