Πόσο κοστίζει η παροχή των υπηρεσίων μας;

Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν. Ειδικότερα:

  • Η παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
  • Η συμμετοχή των εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Ο.ΜΕ.Δ.
  • Η έκδοση "κωδικοποίηση των συλλογικών ρυθμίσεων" καθώς και ενημερωτικά έντυπα.

Η μόνη εξαίρεση είναι η περίπτωση, όπου τα μέρη επιθυμούν να ορίσουν για την επίλυση της συλλογικής τους διαφοράς για την οποία έχουν προσφύγει στον Ο.ΜΕ.Δ., πέραν του ενός Μεσολαβητή / Διαιτητή. Στην περίπτωση αυτή τα μέρη επιβαρύνονται με την καταβολή της αποζημίωσης του πέραν του ενός Μεσολαβητή / Διαιτητή.

Go to top