Στεφανάτου Μαργετίνα

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961.

Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γνωρίζει αγγλικά.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ενασχόληση σχεδόν αποκλειστικά σε υποθέσεις εργατικού δικαίου καθώς και σε υποθέσεις δημοσιοϋπαλληλικού και εμπορικού δικαίου.

Έχει σημαντική εμπειρία στην επίλυση συλλογικών διαφορών, διετέλεσε μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του αθλητικού νόμου 2725/1999, σε θέματα αθλητικών σωματείων/ομοσπονδιών και εργασιακών σχέσεων των αθλητών και των στελεχών των αθλητικών οργανώσεων (2001-2004) και διετέλεσε μέλος της Νομοπαρασκευαστικής και Νομοτεχνικής Επιτροπής για την τροποποίηση του ν. 2725/1999 (ν. 3057/2002) και των διατάξεων για τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες.

Ειδικός συνεργάτης στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε θέματα αθλητικών σωματείων και εργασιακών σχέσεων αθλητών.

Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Α. από το 2005.

Μέλος της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ) και της Ένωσης Ελλήνων Eργατολόγων.

Go to top