Τεχνικοί αεροσκαφών (Αεροπορία Στρατού) 1998

Περιγραφή: 

ΣΣΕ  31.7.1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Πανλλήνιο Σωματείο Τεχνικών Αεροσκαφών Πολεμικής Αεροπορίας Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ

Έτος: 
1998
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:94/30.7.1998)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top