Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες - μαρμαροτεχνίτες) 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών -Μαρμαροτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 42/15.7.2009)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top