Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες) 1999

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (16.9.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του απασχολούμενου στο Υπουργείο Πολιτισμού Εργατοτεχνικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:81/17.9.1999)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top