Πολεμική Αεροπορία (Σ.Ε.Π.Α.Α.) 2003

Περιγραφή: 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σ.Σ.Ε. (25.11.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αττικής Σ.Ε.Π.Α.Α.

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 78/16.12.2003)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top