Κλωστοϋφαντουργοί (ΤΕΙ) 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (17.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πτυχιούχων μηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 90/30.7.2002)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top