Κεραμικής 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.11.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Αγγειοπλαστών Τροχού και Φόρμας, Σωληνοπoιίας και Εργοστασίων Καλλιτεχνικής και Βιοτεχνικής Κεραμικής όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 127/9.11.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10655/16.2.2005 (ΦΕΚ Β 256/25.2.2005) Υποχρεωτική από: 9.11.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top