Γεωπόνων βιοτεχνίας, εμπορικών επιχειρήσεων 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 9/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γεωπόνων που απασχολούνται στις βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 7/1.4.2003)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top