Μουσικών Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου Κρήτης 2001

Περιγραφή: 

Δ.Α. 50/2001 για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Μουσικών της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου - Κρήτης

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 1/15.1.2002)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top