Πολεμική Αεροπορία (ΙΚΑΡΟΣ) 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 7/2008 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στα Σωματεία ΙΚΑΡΟΣ και ΣΕΠΑΑ

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 3/5.5.2008)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top