Βαφεία-Καθαριστήρια 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (6.6.2008) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βαφεία καθαριστήρια-μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 47/30.6.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 68957/3216/6.10.2008 (ΦΕΚ Β 2137/15.10.2008) Υποχρεωτική από: 30.6.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top