Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτρονικοί) 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (5.6.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Ναύσταθμο Κρήτης
που είναι μέλη του Σωματείου Ηλεκτρονικών Ναυστάθμου Κρήτης

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων Κρήτης 8/13.6.2001)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top