Πυροσβέστες

Σ.Σ.Ε. (19.5.2020) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Εργάτες Πυρόσβεσης - Διάσωσης, Οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων, Εργάτες Αερομεταφερόμενων πεζοπόρων τμημάτων, Π

Υπεγράφη την 19η Μαΐου 2020, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π), εκ μέρους της εργατικής πλευράς και

β) του Πυροσβεστικού Σώματος, εκ μέρους της εργοδοτιής πλευράς,

Σ.Σ.Ε. (6.6.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πυροσβεστών

Υπεγράφη την 6η Ιουνίου2016, στην Αθήνα , μεταξύ:

α) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών (Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π), εκ μέρους της εργατικής πλευράς και

β) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εκ μέρους της εργοδοτιής πλευράς, 

Εγγραφή στο Πυροσβέστες
Go to top