συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Εκτυπώσιμη μορφή

Impact of the COVID-19 crisis on wages and wage setting

The COVID-19 crisis had a significant impact on wages and wage setting across Europe in 2020. The uncertain economic scenario, together with the difficulties inherent in online bargaining, led to a general postponement of collective agreements to 2021, especially at company level. Real wages maintained a positive trend during 2020 in most EU countries, with just modest increases, while higher increases were observed in the public sector.

Εγγραφή στο συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Go to top