Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ

Περιγραφή:

Για το 2007 βλέπε <a href="http://www.omed.gr/index.php?module=mysse&action=data&myid=96"> "Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI)" </a>

Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ 2006

Δ.Α. 29/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, ειδικοτήτων Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών και Πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων που απασχολούνται στη βιομηχανία

Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ 2005

Δ.Α. 32/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, ειδικοτήτων Μεταλλειολόγων &#8211; Μεταλλουργών Μηχανικών που απασχολούνται στη Βιομηχανία

Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ 2004

Δ.Α. 8/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, ειδικοτήτων Μεταλλειολόγων &#8211; Μεταλλουργών Μηχανικών που απασχολούνται στη Βιομηχανία

Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ 2003

Δ.Α. 38/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, ειδικοτήτων Μεταλλειολόγων- Μεταλλουργών Μηχανικών που απασχολούνται στη βιομηχανία

Σελίδες

Εγγραφή στο Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ
Go to top