Υποθηκοφυλακείων (αμίσθων)

Περιγραφή:

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ Δ.Α.(ΜΟΝΟΜΕΛΗΣ) 5/2015 για τους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων 

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 9/17.6.2015)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Υποθηκοφυλακείων (αμίσθων) - Υπάλληλοι αμίσθων υποθηκοφυλακείων

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Υποθηκοφυλακείων (αμίσθων) 2015

Δ.Α.(ΜΟΝΟΜΕΛΗΣ) 5/2015 για τους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων

 

 

Υποθηκοφυλακείων (αμίσθων) 2013

Σ.Σ.Ε (12.12.2013)για τους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων

Υποθηκοφυλακείων (αμίσθων) 2012

Περιγραφή:
Σ.Σ.Ε (17.8.2012)για τους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων

Υποθηκοφυλακείων (αμίσθων) 2011

Δ.Α. 15/2011 για τους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων

Σελίδες

Εγγραφή στο Υποθηκοφυλακείων (αμίσθων)
Go to top