Κωδικοποίηση

Το έργο της κωδικοποίησης έχει ξεκινήσει από το έτος 1993 και προχωρά στην τέταρτή του έκδοση, με κωδικοποίηση των 160 σημαντικότερων συλλογικών ρυθμίσεων από το 1975 έως σήμερα.

Τα κείμενα συνοδεύονται από πίνακες με τα οικονομικά δεδομένα κάθε συλλογικής ρύθμισης που απεικονίζουν αποδοχές (μισθούς /ημερομίσθια & επιδόματα) του τελευταίου έτους που κωδικοποιείται.

Το έργο έχει συμπληρωθεί έως και το 2000 ούτως ώστε να καλύπτει το 90% του συνόλου των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ρυθμίσεων σε επίπεδο χώρας καθώς και μικρό αριθμό επιχειρησιακών συμβάσεων οι οποίες στην πλειοψηφία τους συνάπτονται εκτός Ο.ΜΕ.Δ.

 

Έκδοση 1995

Έκδοση 1996

Έκδοση 1998

Έκδοση 2002

Go to top