Page 4 - Report 2005 χωρίς οικονομικα
P. 4
Το φαινόµενο επαληθεύεται και από τα στατιστικά στοιχεία από της ενάρξεως ισχύος του νόµου µέχρι σήµερα . • Η αυξητική τάση των επιχειρησιακών ρυθµίσεων, η οποία παρουσιάσθηκε το 2004, ήτοι 59 υποθέσεις µεσολάβησης συγκρινόµενη µε αυτές των ετών 2002 και 2003, οι οποίες ήσαν 30 και 35 αντίστοιχα, σταθεροποιείται κατά το έτος 2005 (61 υποθέσεις). Οι υποθέσεις αυτές αφορούν κατά βάση τον ιδιωτικό τοµέα αλλά και ∆ΕΚΟ όπως Ο.Σ.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ, ΗΛΠΑΠ, Ο.Λ.Π. κ.λπ. Στις επιχειρησιακές υποθέσεις συµπεριλαµβάνονται και αιτήσεις για κατάρτιση κανονισµών εργασίας (π.χ. ΛΑΙΚΗ Τράπεζα, ΑΤΕ Κάρτα κ.λπ.) • Παρατηρείται σηµαντική αύξηση του ποσοστού των οµοιοεπαγγελµατικών ρυθµίσεων 2005 που καταλήγουν στην διαιτησία (59%), τάση εκ διαµέτρου αντίθετη µε τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2004, όπου µόνον το 39% των οµοιοεπαγγελµατικών υποθέσεων κατέληξε στην έκδοση διαιτητικής απόφασης. Β. Κατανοµή των υποθέσεων του Ο.ΜΕ.∆. ανά Τοµέα (Ιδιωτικός – ∆ηµόσιος) Πίνακας 2 Υποθέσεις Υποθέσεις Τοµέας Μεσολάβησης ∆ιαιτησίας • Ιδιωτικός τοµέας 115 50 • ∆ηµόσιος τοµέας 13 9 • Ευρύτερος 18 7 δηµόσιος τοµέας Γενικό Σύνολο 146 66 Ο κύριος όγκος των υποθέσεων του Ο.ΜΕ.∆. αφορά τον ιδιωτικό τοµέα. Ειδικότερα, σε ένα σύνολο 146 υποθέσεων µεσολάβησης 2005 ο ιδιωτικός τοµέας καλύπτει ποσοστό 78%, το ∆ηµόσιο 8% και ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας 12%. Από τις 146 αιτήσεις µεσολάβησης που υπεβλήθησαν το 2005 στη ∆ιαιτησία προχώρησε το 43,5% για τον Ιδιωτικό, το 69,3% για το ∆ηµόσιο τοµέα και µόνον το 38,9% για τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό των υποθέσεων του ∆ηµοσίου που αφορούν εργαζόµενους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ∆ηµόσιο έχει µειωθεί, λόγω είτε της συνένωσης µικρών οµοιοεπαγγελµατικών σωµατείων σε κλαδικά, είτε λόγω της ένταξής τους στο ενιαίο µισθολόγιο του ∆ηµοσίου. Αντίθετα παρατηρείται αύξηση των υποθέσεων του 4 Απολογισµός έργου Ο.ΜΕ.∆. 2005
   1   2   3   4   5   6   7   8   9