Page 5 - Report 2005 χωρίς οικονομικα
P. 5
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά 100% σε σχέση µε το έτος 2004 και µάλιστα µε επιτυχή κατάληξη, ήτοι υπογραφή ΣΣΕ σε ποσοστό 50%. Γ. Αριθµός Σ.Σ.Ε. και ∆.Α. ανά είδος συλλογικής ρύθµισης Στον πίνακα 3 που ακολουθεί καταγράφεται αναλυτικά ο αριθµός των συλλογικών συµβάσεων (υπογραφή από το σύνολο των συµβαλλοµένων οργανώσεων ή/και µε ορισµένες από αυτές) που υπεγράφησαν στον ΟΜΕ∆ κατά το 2005, τόσο σε επίπεδο µεσολάβησης όσο και κατά την διαδικασία της διαιτησίας, καθώς και ο αριθµός των διαιτητικών αποφάσεων που εκδόθησαν. Τα στοιχεία ταξινοµούνται περαιτέρω ανά είδος συλλογικής ρύθµισης (κλαδική, οµοιεπαγγελµατική, επιχειρησιακή) και επίπεδο (εθνικό, τοπικό). Πίνακας 3 ΕΙ∆ΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ Σ.Σ.Ε. Σ.Σ.Ε. ∆.Α. Σ.Σ.Ε. µε ορισµένες οργανώσεις κατά τη διαιτησία Κλαδική Εθνική 15 4 10 2 Κλαδική Τοπική 2 1 5 1 Οµοιοπαγγελµατική 14 2 18 2 Εθνική Οµοιοπαγγελµατική 3 2 8 - Τοπική Επιχειρησιακή 28 - 20 2 Σύνολο 62 9 61 7 Όπως προκύπτει από τον συνδυασµό των στοιχείων των πινάκων 1 και 3, το βασικό πεδίο υπογραφής Σ.Σ.Ε. είναι το κλαδικό (εθνικό +τοπικό), όπου σε επίπεδο µεσολάβησης το ποσοστό υπογραφής σ.σ.ε. ανέρχεται στο 63%, ακολουθεί το επιχειρησιακό επίπεδο µε η ποσοστό 46% και στην 3 θέση βρίσκεται το οµοιεπαγγελµατικό (εθνικό +τοπικό) µε ποσοστό 42%. ∆. Υποθέσεις Μεσολάβησης Από τις (167) συνολικά αιτήσεις µεσολάβησης που υπεβλήθησαν στον Οργανισµό, για το έτος 2005, 21 µπήκαν αρχείο ή ανεστάλη η διαδικασία, κατά κύριο λόγο διότι τα µέρη υπέγραψαν µεταξύ τους και εποµένως ο πραγµατικός αριθµός αιτήσεων που χειρίσθηκε 5 Απολογισµός έργου Ο.ΜΕ.∆. 2005
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10