Διεθνές Συνέδριο ΟΜΕΔ με συμμετοχή ευρωπαϊκών οργανισμών μεσολάβησης επί εργασιακών διαφορών

Ο Ο.ΜΕ.Δ. διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα την επίλυση των εργασιακών διαφορών στην Ευρώπη, «THE SETTLEMENT OF LABOUR DISPUTES IN EUROPE», και συμμετέχοντες προσκεκλημένους εκπροσώπους οργανισμών και φορέων παρόμοιας φύσης και σκοπού με τον Ο.ΜΕ.Δ. από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα την Παρασκευή 5 Απριλίου, 9 πμ. έως 6 μμ. στο αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος» του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Oι συμμετέχοντες μεσολαβητές, διαιτητές, εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών, επιστήμονες, και ερευνητές, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν άλλα συστήματα επίλυσης διαφορών και να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες, στοχεύοντας στην βελτίωση του κοινωνικού διαλόγου, την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εξωστρέφεια των οργανισμών συμφιλίωσης και μεσολάβησης, καθώς και την ενίσχυση του διακρατικού διαλόγου.

Στο Διεθνές Συνέδριο θα εκπροσωπηθούν πέραν της Ελλάδας οι ακόλουθες χώρες: Βέλγιο, Σουηδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σερβία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Ιρλανδία, Ουκρανία, ενώ θα συμμετέχουν στελέχη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO).

Γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η αγγλική, με δυνατότητα ταυτόχρονης μετάφρασης.

Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα εκδοθούν σε τόμο το επόμενο διάστημα.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου καθώς και λοιπές πληροφορίες σχετικά με το Διεθνές Συνέδριο του Ο.ΜΕ.Δ. και τις δηλώσεις συμμετοχής θα ακολουθήσουν σε επόμενη ανακοίνωση του Οργανισμού.

 

Go to top