ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 2013

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

(η ισχύς της παρούσης ορίζεται από 9ης Ιουλίου 2013 έως και 8ης Ιουλίου 2014)

Έτος: 
2 013
Πράξη Κατάθεσης: 
300/2013
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top