ΕΒΙΣΑΚ Α.Ε. 2013

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΕΒΙΣΑΚ) Α.Ε.
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Έτος: 
2 013
Πράξη Κατάθεσης: 
155/2013
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top