ΕΒΙΣΑΚ ΑΕ

Εκτυπώσιμη μορφή

ΕΒΙΣΑΚ Α.Ε. 2017

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΕΒΙΣΑΚ) Α.Ε.
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΕΒΙΣΑΚ Α.Ε. 2016

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΕΒΙΣΑΚ) Α.Ε.
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΕΒΙΣΑΚ Α.Ε. 2013

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΕΒΙΣΑΚ) Α.Ε.
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Εγγραφή στο ΕΒΙΣΑΚ ΑΕ
Go to top