ΕΒΙΣΑΚ Α.Ε. 2016

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΕΒΙΣΑΚ) Α.Ε.
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Έτος: 
2 016
Πράξη Κατάθεσης: 
241/2016
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top