Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. 2006

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης Ε.ΘΕ.Λ.  Α.Ε. με τη συνδικαλιστική οργάνωση Σ.Υ.Δ.Α.Σ.Α.Π.

Έτος: 
2 006
Πράξη Κατάθεσης: 
54/2006
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top