ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. 2008

Ε.Σ.Σ.Ε. (με θέμα τη βελτίωση και διεύρυνση του θεσμού της Πολυειδικότητας) της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. - ThyssenKrupp Marine Systems

Έτος: 
2 008
Πράξη Κατάθεσης: 
165/2008
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top