Ξεναγών Βορείου Ελλάδος

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (12.2.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Βορείου Ελλάδος

 

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 1/17.3.2016)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ξεναγών Βορείου Ελλάδος 2013

Σ.Σ.Ε. (26.7.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Βορείου Ελλάδος

Ξεναγών Βορείου Ελλάδος 2012

Σ.Σ.Ε. (4.7.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Βορείου Ελλάδος

Ξεναγών Βορείου Ελλάδος 2010

Σ.Σ.Ε. (30.4.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Βορείου Ελλάδος (διετής)

Ξεναγών Βορείου Ελλάδος 2008

Σ.Σ.Ε. (12.3.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών Βορείου Ελλάδος (διετούς)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ξεναγών Βορείου Ελλάδος
Go to top