Ποντοπόρων φορτηγών (εταιρείες)

Περιγραφή:

Πρόσθετη Πράξη (7.4.2016)  στην από 14.5.2013 Εθνική Κλαδική Συλλογική Συμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων του άρθρ.25 του ν.27/1975

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:6/12.4.2016)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Ποντοπόρων φορτηγών (εταιρείες) - Βοηθητικό προσωπικό

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ποντοπόρων φορτηγών (εταιρείες) 2013

Σ.Σ.Ε. (14.5.2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων σε Διαχειρίστριες Εταιρείες Ποντοπόρων Φορτηγών Πλοίων του άρθρ.25 του ν.27/1975 (τριετής)

Ποντοπόρων φορτηγών (εταιρείες) 2011

Σ.Σ.Ε. (7.4.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων σε Διαχειρίστριες Εταιρείες Ποντοπόρων Φορτηγών Πλοίων του Α.Ν. 89/67 (διετής)

Ποντοπόρων φορτηγών (εταιρείες) 2008

Σ.Σ.Ε. (3.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων σε Διαχειρίστριες Εταιρείες Ποντοπόρων Φορτηγών Πλοίων του Α.Ν. 89/67 (διετής)

Ποντοπόρων φορτηγών (εταιρείες) 2006

Σ.Σ.Ε. (5.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων σε Διαχειρίστριες Εταιρείες Ποντοπόρων Φορτηγών Πλοίων του
Α.Ν. 89/67 (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ποντοπόρων φορτηγών (εταιρείες)
Go to top