Ποντοπόρων φορτηγών (εταιρείες) 2018

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.8.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων σε Διαχειρίστριες Εταιρείες Ποντοπόρων Φορτηγών Πλοίων του άρθρ.25 του ν.27/1975

Έτος: 
2018
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 14/2.8.2018
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top