Αεροπορικών εταιρειών (ξένες)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(28.3.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξένες αεροπορικές εταιρείες
 

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:4/29.3.2017
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: Αριθμ. οίκ. 60757/3099/21.11.2018 (ΦΕΚ Β 5358/29.11.2018). Υποχρεωτική από 29.11.2018
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αεροπορικών εταιρειών(ξένες) 2015

Σ.Σ.Ε. (3.4.2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες (διετής)

Αεροπορικών εταιρειών (ξένες) 2012

Σ.Σ.Ε. (12.6.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών (διετής)

Αεροπορικών εταιρειών (ξένες) 2010

Σ.Σ.Ε. (21.5.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών (διετής)

Αεροπορικών εταιρειών (ξένες) 2008

Σ.Σ.Ε. (5.6.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Αεροπορικών εταιρειών (ξένες)
Go to top