Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΠΟΕΤ)

Περιγραφή:

Δ.Α. 15/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τουριστικών συνοδών που εργάζονται, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Eργ. 6/30.4.10)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 2002

Σ.Σ.Ε. (1.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας
(Τροποποιητική της από 28.5.2002 Σ.Σ.Ε.)

Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 2002

Σ.Σ.Ε. (28.5.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας

Τουριστικών Γραφείων 2001

Σ.Σ.Ε. (7.5.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Γραφεία Ταξιδίων και Τουρισμού όλης της Χώρας (διετής)

Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 2001

Σ.Σ.Ε. (12.6.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων όλης της χώρας

Pages

Printer-friendly version
Subscribe to Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΠΟΕΤ)
Go to top