Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(15.4.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτους 2022 (Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.)

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 6/20.4.2022
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πολεμικό Ναυτικό (ηλεκτρονικοί) 1998

Δ.Α. 14/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας  των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου εργαζομένων ηλεκτρονικών πτυχιούχων ανωτέρων σχολών που απασχολούνται στις υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού όλης της χώρας

Τεχνικοί αεροσκαφών (Αεροπορία Στρατού) 1998

ΣΣΕ  31.7.1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Πανλλήνιο Σωματείο Τεχνικών Αεροσκαφών Πολεμικής Αεροπορίας Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ

Πολεμική Αεροπορία (ΒΕΛΟΣ) 1998

ΣΣΕ (9.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδος Πολεμικής Αεροπορίας "ΤΟ ΒΕΛΟΣ"

Πολεμική Αεροπορία (Σ.Ε.Π.Α.Α.) 1998

Σ.Σ.Ε. (14.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αττικής Σ.Ε.Π.Α.Α.

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Go to top