Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(15.4.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτους 2022 (Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.)

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 6/20.4.2022
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πολεμική Αεροπορία (ηλεκτρονικοί) 1997

Σ.Σ.Ε. (8.7.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο "Ενωση Ηλεκτρονικών Πολεμικής Αεροπορίας"

Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτρονικοί) 1997

Σ.Σ.Ε.(18.9.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Πολεμική Αεροπορία (ΠΗΓΑΣΟΣ) 1997

ΣΣΕ (11.7.19979) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουι πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού Μονίμων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων με Σ.Ε.Ι.Δ.  Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αχαΐας "Ο ΠΗΓΑΣΟΣ"

Ναυστάθμου Κρήτης (Πρακτικοί Μηχανικοί 1997)

Σ.Σ.Ε. (21.7.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Go to top