Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(15.4.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτους 2022 (Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.)

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 6/20.4.2022
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1996

Σ.Σ.Ε.(15.7.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Π-Ο.Τ.Α)

Καθηγητών Ναυτικής Εκπαίδευσης 1996

Σ.Σ.Ε.(15.10.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης

Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτροτεχνίτες) 1996

Δ.Α.(5/1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στο Ναύσταθμο Κρήτης ηλεκτροτεχνιτών και ηλεκτρολόγων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μελών του «Σωματείου Ηλεκτροτεχνιτών Ν. Χανίων - ΤΟ ΒΕΛΟΣ»

Ναυστάθμου Κρήτης (πρακτικοί μηχανικοί) 1996

Δ.Α.(6/1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολούνται στο Ναύσταθμο Κρήτης

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Go to top