Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(15.4.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτους 2022 (Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.)

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 6/20.4.2022
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Δενδροανθοκηπουρών Δημοσίου 1996

Δ.Α. 9/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρικών μελών της Δενδροανθοκηπουρικής Ένωσης Ελλάδος που απασχολούνται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Χειριστών Δημοσίου 1996

Δ.Α.11/96  για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών βοηθών εκσκαπτικών, ανυψωτικών  κλπ μηχανημάτων  απασχολουμένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας

Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΕΟΤ 1996

Δ.Α.(13/96) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στα ξενοδοχεία του ΕΟΤ και της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων όλης της χώρας

Πρακτικών μηχανικών Δημοσίου 1996

Δ.Α.(15/96)  για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αδειούχων πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών εσωτερικής και εξωτερικής καύσης που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Go to top