Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(15.4.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτους 2022 (Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.)

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 6/20.4.2022
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κουζίνας Προσωπικό Β.Ελλάδος 1996

Σ.Σ.Ε. (4.3.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μαγείρων και του Λοιπού Τεχνικού και Βοηθητικού Προσωπικού Κουζίνας, που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος (Μακεδονία και τη Θράκη) στα πάσης φύσεως Νοσηλευτικά και Ευαγή Ιδρύματα του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ

Πολεμικό Ναυτικό (ηλεκτρονικοί) 1996

Σ.Σ.Ε.(19.1.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεμικού Ναυτικού

Οδηγών ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ 1996

Σ.Σ.Ε.(8.2.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Οδηγών ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ 1996

Σ.Σ.Ε. (23.2.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στο Γ.Ε.Ν. Οδηγών Αυτοκινήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Οδηγών Αυτοκινήτων Γ.Ε.Ν.-ΥΕΘΑ.

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Go to top