Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(15.4.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτους 2022 (Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.)

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 6/20.4.2022
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1996

Σ.Σ.Ε.(15.7.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Π-Ο.Τ.Α)

Οδηγών ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ 1996

Δ.Α.47/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Αυτοκινήτων ΓΕΝ/ΥΕΘΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Πολεμικό Ναυτικό (ηλεκτρονικοί) 1996

ΔΑ 49/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεμικού Ναυτικού

Καθηγητών Ναυτικής Εκπαίδευσης 1996

Σ.Σ.Ε.(15.10.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Go to top