Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(15.4.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτους 2022 (Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.)

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 6/20.4.2022
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως 1997

Σ.Σ.Ε. (24.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1997

Σ.Σ.Ε.(23.10.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.)

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προσωπικό 1997

Σ.Σ.Ε.(3.7.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Αερομεταφερόμενων Ομάδων Δασοπυρόσβεσης που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Υπουργείο Γεωργίας

Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΕΟΤ 1997

Σ.Σ.Ε. (4.7.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις υπηρεσίες αυτεπιστασίας του Ε.Ο.Τ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Go to top