Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(15.4.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτους 2022 (Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.)

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 6/20.4.2022
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πολεμική Αεροπορία (ηλεκτρονικοί) 1997

Σ.Σ.Ε. (8.7.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο "Ενωση Ηλεκτρονικών Πολεμικής Αεροπορίας"

Πολεμική Αεροπορία (ΠΗΓΑΣΟΣ) 1997

ΣΣΕ (11.7.19979) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουι πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού Μονίμων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων με Σ.Ε.Ι.Δ.  Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αχαΐας "Ο ΠΗΓΑΣΟΣ"

Πολεμική Αεροπορία (ΒΕΛΟΣ) 1997

ΣΣΕ 15.7.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδος Πολεμικής Αεροπορίας "ΤΟ ΒΕΛΟΣ"

Πολεμική Αεροπορία (ΙΚΑΡΟΣ) 1997

Σ.Σ.Ε. 17.7.1997) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού  Πολεμικής Αεροπορίας  "Ο ΙΚΑΡΟΣ".

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Go to top