Δ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 2013

Ε.Σ.Σ.Ε. της επιχείρησης Δ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Παραγωγή & Εμπορία Ανοξείδωτων Κατασκευών - Συσκευών & Μηχανημάτων.

Έτος: 
2 013
Πράξη Κατάθεσης: 
293/2013
Κείμενο σύμβασης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top